PHP G!ds mini-applicatie

Uit G!ds
Ga naar: navigatie, zoeken


Op deze pagina wordt een mini-applicatie beschreven die gegevens uit de G!DS haalt en toont. De scripts zijn nadrukkelijk zo eenvoudig mogelijk gehouden, de gebruikte methoden kunnen dan ook niet als volledig of best-practice worden gezien. Dit voorbeeld is uitsluitend bedoeld om gebruik van de G!DS-data en functies te illustreren. Er wordt geen externe software gebruikt zodat het voorbeeld op elke PHP5 installatie kan werken.

De voorbeeldapplicatie is te downloaden op https://gids.bibliotheek.nl/website_tools/renderDemo/package.php
De applicatie is werkend te bekijken op https://gids.bibliotheek.nl/website_tools/renderDemo/


Een korte beschrijving van de verschillende PHP-scripts:

 • zoek.php
  Dit script zoekt naar organisaties met de 'zoekOverzichtOrganisaties' SOAP-call en toont de zoekresultaten met behulp van een XSLT.
 • organisatie.php
  Dit script haalt alle organisatiegegevens op met de soapcall 'haalOrganisatieAlsGml'. Vervolgens wordt een lijst met producten van de organisatie opgehaald met de soapcall ‘zoekOverzichtProducten’. Deze gegevens worden gecombineerd tot 1 XML-document dat gerenderd wordt met een XSLT.
 • product.php
  Dit script haalt productgegevens op via de soapcall 'haalProductAlsGml' en geeft deze weer met een XSLT.
 • instellingen.php
  Hierin staan gedeelde instellingen.


Documentation note.png Deze mini-applicatie werkt met Gml versie 1 dit is niet meer de meest recente of aangeraden versie. Zie ook GML documentatie.

Instellingen

Om de benodigde instellingen centraal beheerbaar te maken en niet terug hoeven laten komen in alle scripts zijn in het bestand 'instellingen.php' alle gedeelde instellingen opgenomen.

Het instellingen.php bestand:

 1. ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', '1');
 2. ini_set('soap.wsdl_cache_ttl', 24*60*60);	
 3.  
 4. define('GIDS_PROFIEL_ID', 1234567890);    //<-- Vul hier het van de bibliotheek verkregen profielnummer in.
 5. define('GIDS_WEBSERVICES_URL', 'https://webservices.gids2.nl/GidsV2Core/');
 6.  
 7. $arr_soap_options = array( 
 8.  'compression' => SOAP_COMPRESSION_ACCEPT | SOAP_COMPRESSION_GZIP,
 9.  'features'  => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
 10.  'trace'    => true,           //<-- In een productie omgeving staat dit natuurlijk niet aan 
 11.  'login'    => 'WebsiteLoginNaam',    //<-- Wijzig hier de loginnaam in de van de VOB verkregen naam
 12.  'password'  => 'WebsiteWachtwoord'    //<-- Wijzig hier het wachtwoord in het van de VOB verkregen wachtwoord
 13. );

Weergeven van een product

Het ophalen en weergeven van een product gebeurt in het script 'product.php'.

 1. <?php
 2. /* +-----------------------------------------------------------------+
 3.  * |                                 |
 4.  * |   GGGGGGGGGGGG   IIII   DDDDDDDDDDDDD    SSSSSSSSS  |
 5.  * |  GGGGGGGGGGGGGG   IIII   DDDDDDDDDDDDDDD  SSSSS  SS  |
 6.  * | GGGGG    G   IIII   DDDD   DDDDDD  SSSS      |
 7.  * | GGGG        IIII   DDDD    DDDDD  SSSSS     |
 8.  * | GGGG        IIII   DDDD    DDDD  SSSSSS    |
 9.  * | GGGG    GGGGG  IIII   DDDD    DDDD   SSSSSS   |
 10.  * | GGGG    GGGG   IIII   DDDD    DDDD     SSSSS  |
 11.  * | GGGGG   GGGG   II    DDDD    DDDDD     SSSS  |
 12.  * |                                 |
 13.  * |           IIII                    |
 14.  * |           IIII                    |
 15.  * |            I                     |
 16.  * | G!DS is een product van de Vereniging van Openbare Bibliotheken |
 17.  * | http://www.debibliotheken.nl                  |
 18.  * |                                 |
 19.  * | Gemaakt door: AppSoftware                   |
 20.  * | Email:     info@appsoftware.nl               |
 21.  * | Web:      http://www.appsoftware.nl/            |
 22.  * +-----------------------------------------------------------------+
 23.  * 
 24.  * Dit script haalt productgegevens op via de soapcall
 25.  * ‘haalProductAlsGml’ en geeft deze weer met een XSLT.
 26.  */
 27.  
 28. 	require 'instellingen.php';
 29.  
 30. 	if(!isset($_GET['product_id'])) {
 31. 		die('Het is nodig om een product_id op te geven');
 32. 	}
 33.  
 34. 	$int_prod_id = (int) $_GET['product_id'];
 35.  
 36. 	/* Initialiseer de soapclient om productgegevens op te halen.
 37. 	 * en haal de productgegevens op 
 38. 	 */ 		
 39. 	$obj_product_soap_client = @new SoapClient(GIDS_WEBSERVICES_URL.'productservice?wsdl', $arr_soap_options );
 40.  
 41. 	$obj_product_soap_resp 	= $obj_product_soap_client->haalProductAlsGml(array('productId'=>$int_prod_id));
 42.  
 43. 	/*	Render de verkregen data.
 44. 	 */		
 45. 	$obj_xml 	= new DOMDocument;	
 46. 	$obj_xml->loadXML($obj_product_soap_resp->return);
 47.  
 48. 	$obj_organisatie_xsl = new DOMDocument;
 49. 	$obj_organisatie_xsl->load('product.xsl');
 50.  
 51. 	$obj_proc 	= new XSLTProcessor;
 52. 	$obj_proc->importStyleSheet($obj_organisatie_xsl); 
 53.  
 54. 	header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
 55. 	echo $obj_proc->transformToXML($obj_xml);
 56.  
 57. 	//In $obj_soap_resp->return->resultCount staat het aantal resultaten als er geen maxResultaten zou zijn opgegeven !
 58. ?>

Weergeven van een organisatie

Dit script is iets complexer dan product.php. Er worden niet alleen organisatiegegevens opgehaald maar ook een lijst van de producten van de organisatie. Deze worden vervolgens samengevoegd tot één XML-document en met een XSLT-template gerenderd.

 1. <?php
 2. /* +----------------------------------------------------------------+
 3. * |                                 |
 4. * |   GGGGGGGGGGGG   IIII   DDDDDDDDDDDDD    SSSSSSSSS  |
 5. * |  GGGGGGGGGGGGGG   IIII   DDDDDDDDDDDDDDD  SSSSS  SS  |
 6. * | GGGGG    G   IIII   DDDD   DDDDDD  SSSS      |
 7. * | GGGG        IIII   DDDD    DDDDD  SSSSS     |
 8. * | GGGG        IIII   DDDD    DDDD  SSSSSS    |
 9. * | GGGG    GGGGG  IIII   DDDD    DDDD   SSSSSS   |
 10. * | GGGG    GGGG   IIII   DDDD    DDDD     SSSSS  |
 11. * | GGGGG   GGGG   II    DDDD    DDDDD     SSSS  |
 12. * |                                 |
 13. * |           IIII                    |
 14. * |           IIII                    |
 15. * |            I                     |
 16. * |                                 |
 17. * | G!DS is een product van de Vereniging van Openbare Bibliotheken |
 18. * | http://www.debibliotheken.nl                  |
 19. * |                                 |
 20. * | Gemaakt door: AppSoftware                   |
 21. * | Email:     info@appsoftware.nl               |
 22. * | Web:      http://www.appsoftware.nl/            |
 23. * +-----------------------------------------------------------------+
 24. * 
 25. * Dit script haalt alle organisatie gegevens op met de soapcall
 26. * ‘haalOrganisatieAlsGml’. Vervolgens wordt een lijst met producten 
 27. * van de organisatie opgehaald met de soapcall ‘zoekOverzichtProducten’. 
 28. * Deze gegevens worden gecombineerd tot 1 XML-document dat gerenderd 
 29. * wordt met een xslt.
 30. */
 31.  
 32.  
 33.  require 'instellingen.php';
 34.  
 35.  if(!isset($_GET['organisatie_id'])) {
 36.   die('Het is nodig om een organisatie_id op te geven');
 37.  }
 38.  
 39.  $int_org_id = (int) $_GET['organisatie_id'];
 40.  
 41.  /* Initialiseer de soapclient om organisatiegegevens op te halen.
 42.   * en haal de organisatie gegevens op 
 43.   */   
 44.  $obj_organisatie_soap_client  = @new SoapClient(GIDS_WEBSERVICES_URL.'organisatieservice?wsdl', $arr_soap_options );
 45.  $obj_organisatie_soap_resp   = $obj_organisatie_soap_client->haalOrganisatieAlsGml(array('organisatieId'=>$int_org_id));
 46.  
 47.  $obj_organisatie_xml     = new DOMDocument;
 48.  $obj_organisatie_xml->loadXml($obj_organisatie_soap_resp->return);
 49.  
 50.  /* Initialiseer de soapclient om een lijst met producten van een organisatie op te halen.
 51.   * en haal de productgegevens op 
 52.   */  
 53.  $obj_zoek_soap_client    = @new SoapClient(GIDS_WEBSERVICES_URL.'zoekservice?wsdl', $arr_soap_options );
 54.  $obj_producten_soap_resp   = $obj_zoek_soap_client->zoekOverzichtProductenVanOrganisatieAlsGml(array(
 55.            'query'      =>  '',
 56.            'profielBeperkendFilter'  =>  'geimpliceerd:false',
 57.            'organisatieId'    =>  $int_org_id,
 58.            'sorteerVelden'    => array(
 59.                    'SorteerVeld' => array(
 60.                      'richting'  => 'DESC',
 61.                      'veld'    => 'PUBLIEKSNAAM',
 62.                      'volgnummer'  => 1
 63.                     )
 64.                    ),
 65.            'maxResultaten'    => 1000,
 66.            'startIndex'     => 0
 67.           )); 
 68.  
 69.  /* Voeg producten gml samen met organisatie gml
 70.   */
 71.  $obj_producten_xml  = new DOMDocument; 
 72.  $obj_producten_xml->loadXML('<producten/>');
 73.  if(isset($obj_producten_soap_resp->return->producten->string)) {
 74.   foreach($obj_producten_soap_resp->return->producten->string as $str_product_xml) {
 75.    $obj_product_xml  = new DOMDocument; 
 76.    $obj_product_xml->loadXML($str_product_xml);    
 77.  
 78.    // Voeg elke product GML toe aan root element producten
 79.    $obj_new_node = $obj_producten_xml->importNode($obj_product_xml->documentElement, true); 
 80.    $obj_producten_xml->documentElement->appendChild($obj_new_node);
 81.   }  
 82.  }
 83.  
 84.  // Voeg producten element toe aan organisatie gml
 85.  $obj_new_node = $obj_organisatie_xml->importNode($obj_producten_xml->documentElement, true);
 86.  $obj_organisatie_xml->documentElement->appendChild($obj_new_node);
 87.  
 88.  /* Render de verkregen data.
 89.   */  
 90.  $obj_organisatie_xsl = new DOMDocument;
 91.  $obj_organisatie_xsl->load('organisatie.xsl');
 92.  
 93.  $obj_proc  = new XSLTProcessor;
 94.  $obj_proc->importStyleSheet($obj_organisatie_xsl); 
 95.  
 96.  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
 97.  echo $obj_proc->transformToXML($obj_organisatie_xml);
 98.  
 99.  //In $obj_soap_resp->return->resultCount staat het aantal resultaten als er geen maxResultaten zou zijn opgegeven !
 100. ?>

Zoeken

 1. <?php
 2. /* +-----------------------------------------------------------------+
 3.  * |                                 |
 4.  * |   GGGGGGGGGGGG   IIII   DDDDDDDDDDDDD    SSSSSSSSS  |
 5.  * |  GGGGGGGGGGGGGG   IIII   DDDDDDDDDDDDDDD  SSSSS  SS  |
 6.  * | GGGGG    G   IIII   DDDD   DDDDDD  SSSS      |
 7.  * | GGGG        IIII   DDDD    DDDDD  SSSSS     |
 8.  * | GGGG        IIII   DDDD    DDDD  SSSSSS    |
 9.  * | GGGG    GGGGG  IIII   DDDD    DDDD   SSSSSS   |
 10.  * | GGGG    GGGG   IIII   DDDD    DDDD     SSSSS  |
 11.  * | GGGGG   GGGG   II    DDDD    DDDDD     SSSS  |
 12.  * |                                 |
 13.  * |           IIII                    |
 14.  * |           IIII                    |
 15.  * |            I                     |
 16.  * |                                 |
 17.  * | G!DS is een product van de Vereniging van Openbare Bibliotheken |
 18.  * | http://www.debibliotheken.nl                  |
 19.  * |                                 |
 20.  * | Gemaakt door: AppSoftware                   |
 21.  * | Email:     info@appsoftware.nl               |
 22.  * | Web:      http://www.appsoftware.nl/            |
 23.  * +-----------------------------------------------------------------+
 24.  * 
 25.  * Dit script zoekt naar organisaties met de ‘zoekOverzichtOrganisaties’ soapcall 
 26.  * en toont de zoekresultaten met behulp van een xslt.
 27.  */
 28.  
 29.  require 'instellingen.php';
 30.  
 31.  $arr_organisaties   = array();
 32.  $str_query     = '';
 33.  $int_result_count   = 0;
 34.  $obj_organisaties_xml = new DOMDocument; 
 35.  
 36.  if(isset($_GET['query'])) {
 37.  
 38.   $str_query = (string) $_GET['query'];
 39.  
 40.   /* Initialiseer de soapclient om een lijst met producten van een organisatie op te halen.
 41.    * en haal de productgegevens op 
 42.    */  
 43.   $obj_zoek_soap_client  = @new SoapClient(GIDS_WEBSERVICES_URL.'zoekservice?wsdl', $arr_soap_options );
 44.   $obj_zoek_soap_resp  = $obj_zoek_soap_client->zoekOverzichtOrganisatiesAlsGml(array(
 45.            'query'   =>  $str_query,
 46.            'profielId'  =>  GIDS_PROFIEL_ID,
 47.            'sorteerVelden' => array(
 48.                  'SorteerVeld' => array(
 49.                    'richting'  => 'DESC',
 50.                    'veld'    => 'MATCH',
 51.                    'volgnummer'  => 1
 52.                  )
 53.                 ),
 54.            'maxResultaten' => 1000,
 55.            'startIndex'  => 0
 56.           ));
 57.  
 58.  
 59.   $obj_organisaties_xml->loadXML('<organisaties/>');
 60.   if(isset($obj_zoek_soap_resp->return->organisaties->string)) {
 61.    foreach($obj_zoek_soap_resp->return->organisaties->string as $str_organisatie_xml) {
 62.     $obj_organisatie_xml  = new DOMDocument; 
 63.     $obj_organisatie_xml->loadXML($str_organisatie_xml);    
 64.  
 65.     // Voeg elke product GML toe aan root element producten
 66.     $obj_new_node = $obj_organisaties_xml->importNode($obj_organisatie_xml->documentElement, true); 
 67.     $obj_organisaties_xml->documentElement->appendChild($obj_new_node);
 68.    } 
 69.   }
 70.  
 71.   $int_result_count = $obj_zoek_soap_resp->return->resultCount;
 72.  }
 73.  
 74.  /* Render de verkregen data.
 75.   */  
 76.  $obj_organisatie_xsl = new DOMDocument;
 77.  $obj_organisatie_xsl->load('zoek.xsl');
 78.  
 79.  $obj_proc  = new XSLTProcessor;
 80.  $obj_proc->setParameter('', 'query',   $str_query);
 81.  $obj_proc->setParameter('', 'result_count', $int_result_count);
 82.  $obj_proc->importStyleSheet($obj_organisatie_xsl); 
 83.  
 84.  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
 85.  
 86.  echo $obj_proc->transformToXML($obj_organisaties_xml);
 87. ?>