Handleiding - Importeren via Excelsheet

Uit G!ds
Ga naar: navigatie, zoeken

Notatie waarden verschillende veldsoorten

Tekst

In kolomen van het type 'Tekst' kan één tekst regel worden gezet. Dus niet meerdere regels of HTML.

Memo

In kolomen van het type 'Memo' kunnen meerdere regels tekst worden gezet. Afhankelijk van de instellingen in de organisatie/productsoort is hier ook HTML toegestaan.

Numeriek

In deze velden kunnen alleen getallen worden gezet. Breuken zijn toegestaan mits ze in de organisatie/productsoort zijn toegestaan.

Kosten

In dit veld zijn een aantal verschillende waarden mogelijk n.l.:

 • nvt
  Voor als het kosten 'veld niet van toepassing' is.
 • gratis
  Voor als het gratis is :-)
 • getal
  Een getal in het kostenveld wordt altijd opgevat als bedrag en wordt ook zo aangepast en opgeslagen. 5 wordt dus 5.00
 • tekst
  Als het niet één van bovenstaande waarden is wordt de waarde opgevat als uitgebreide kosten beschrijving (tekst).

Trefwoorden

Een tekst met trefwoorden gescheiden door comma's.
Trefwoorden kunnen zijn getallen (ids) of de tekst van het trefwoord
Als in het trefwoord comma's (,) of dubbele quote's (") staan dan moet het trefwoord tussen dubbele quotes worden gezet,
en dubbele quotes in het trefwoord moeten worden voorgegaan door een voorwaardse slash
Een voorbeeld, de 4 trefwoord:

 • loket "bouwen en wonen"
 • ballet
 • 8091
 • dans, moderne

moeten dus alsvolgt in de excelsheet staan:

"loket \"bouwen en wonen\"",ballet,8091,"dans, moderne"

Doelgroepen

De notatie voor doelgroepen is hetzelfde als die voor trefwoorden Trefwoorden

Boolean

Een boolean veld kan slechts 2 waarden hebben, waar of onwaar.

Voor de waarde 'waar' zijn de volgende notaties toegestaan:

 • 1
 • yes
 • ja
 • true
 • waar
 • aan
 • on

Voor de waarde 'onwaar' zijn de volgende notaties toegestaan:

 • 0
 • no
 • nee
 • false
 • onwaar
 • uit
 • off

URL

Een url veld in de soort specifieke velden bestaat uit 2 delen de url en de naam. Deze moeten in de excelsheet in het zelfde veld staan gescheiden door een pipesymbool '|'. Een voorbeeld:

http://www.debibliotheken.nl|De website van de vereniging openbare bibliotheken

Gebieden

In een gebeiden veld kunnen gebieden worden opgegeven volgens 4 verschillende notaties gescheiden door comma's ','.

 • Postcode bereiken
  vanPostcode-totPostcode of Postcode optioneel omsloten door haakjes. Alleen de 4 cijfers van postcodes zijn toegestaan. Voorbeelden:
  • 1000-3000
  • 1234
  • [1234-1245]
  • (3456-5432)
 • Postcode met straal.
  Postcode en straal gescheiden door een asterix '*' (postcode*straal). Ook hier zijn alleen de 4 cijfers van een postcode toegestaan en moet de straal in kilometers worden opgegerven. Voorbeeld:
  • 5432*10
 • Gebiednaam.
  Een geldige gebiednaam uit de gebiedenthesaurus. Voorbeelden:
  • Twente
  • Zuidwolde Gn
  • Biddinghuizen
 • GebiedId's
  Het id van het gebied uit de gebiedenthesaurus voorafgegaan door een letter 'g'. Voorbeelden:
  • g393216
  • g2922
  • g721

LETOP: Id's bestaande uit 4 cijfers worden opgevat door het systeem als postcode ! Een totaal voorbeeld:

[1234-5678], g23423, Ommen, 2343*15, 3211

Lijst

In een lijst kan één of meerdere waarden uit een lijst die in de organisatie-/productsoort is gedefinieerd worden opgegeven. De lijstwaarden moeten onderling gescheiden worden door comma's.
Als in de lijstwaarde een comma's (,) of dubbele quote's (") staat moet de gehele lijstwaarde tussen dubbele quotes worden gezet,
en dubbele quotes in de lijstwaarde moeten worden voorgegaan door een voorwaardse slash
Een voorbeeld, de 3 lijstwaarden:

 • Aan water
 • In het bos
 • Bij "ons" thuis

moeten dus alsvolgt in de excelsheet staan:

Aan water,In het bos,"Bij \"ons\" thuis"

Datum/Tijd

Een datumtijd veld kan een datum, datum en tijd of een tijd bevatten afhankelijk van de instellingen in de productsoort. Het formaat is: YYYY-MM-DD HH:MM, waarbij de datum en de tijd beide optioneel zijn afhankelijk van de instellingen in de productsoort.
Voorbeeld:

2012-11-20 23:55

Periode

Een periode bestaat uit één begin- en einddatum. Het formaat van een datum is YYYY-MM-DD, beide data moeten worden gescheiden door een spatie. Voorbeeld:

2011-01-01 2011-12-31

Agenda

Een agenda is een lijst van data met begin- en eindtijden. Het formaat is YYYY-MM-DD HH:MM-HH:MM. Begin- en eindtijd zijn verplicht. Meerdere agenda regels moeten van elkaar gescheiden worden door een comma
Voorbeeld:

2011-11-22 10:00-15:34,2011-11-23 11:00-16:45